gazeta-fotograficzna.org

Bauhaus – nabór tekstów i zdjęć do gazety

Skomentuj

Bauhaus - nabór tekstów i zdjęć do gazety

2019 roku minęło 100 lat od kiedy Walter Gropius, niemiecki architekt, urzeczywistnił swoją wizję – założył, jak byśmy to dzisiaj powiedzieli, szkołę rzemiosła artystycznego. Połączył w swojej idei szkolnictwa sztukę użytkową, architekturę i design. Nazwał tę szkołę Bauhausem. Z perspektywy dnia dzisiejszego ogólna idea tej szkoły wydaje się oczywista: należy znieść granicę dzielącą sztukę od rzemiosła. Zresztą już w samym akcie powstania Bauhausu mamy wprost potwierdzoną tę zasadę – swoją szkołę Gropius utworzył z połączenia Akademii Sztuk Pięknych oraz Szkoły Rzemiosł Artystycznych.

W rozesłanym do szkół plastycznych manifeście pisał:

„Architekci, rzeźbiarze i malarze na nowo muszą odkryć złożony charakter budowli jako rzeczy realnie istniejącej. Tylko wtedy ich praca będzie znowu przepojona duchem architektonicznym, który utraciła jako sztuka salonowa. Architekci, rzeźbiarze, malarze – wszyscy musimy powrócić do rzemiosła. Sztuka nie jest zawodem, nie ma żadnej zasadniczej różnicy między artystą a rzemieślnikiem. Artysta jest natchnionym rzemieślnikiem”.

Pomimo, że Bauhaus istniał krótkie czternaście lat, pomimo faktu, że uczelnia trzykrotnie zmieniała siedzibę, pomimo wewnętrznych sporów wśród twórców-wykładowców szkoły, pomimo dość zdystansowanego nastawienia władz i częstego braku funduszy, stała się legendą i symbolem. Symbolem nowoczesnego i póki co ponadczasowego podejścia do sztuki – wszak stworzone tam przed 90 laty idee zachowują żywotność do dziś.

W związku z zakończeniem obchodów stulecia powstania Bauhausu, jak i nurtu we współczesnej sztuce związanej z myślą tam rozwijaną, zaplanowany na połowę 2020 roku papierowy numer czasopisma gazeta-fotograficzna.org chcemy poświęcić właśnie temu zjawisku. Zapraszamy do nadsyłania przede wszystkim swoich tekstów, ale również zdjęć (zarówno pojedynczych, jak i zgrupowanych w krótkie cykle), a także form mieszanych – esejów wizualnych, fotoesejów itp. które będą:

  • wypowiedzią na temat wpływu myśli Bauhausu na współczesną fotografię,
  • wypowiedzią na temat roli idei Bauhausu we współczesnym świecie sztuki i jej recepcji w dzisiejszym codziennym naszym świecie,
  • próbą odpowiedzi na pytanie, czy szerokie zjawisko postmodernizmu jest rozwojem czy też zaprzeczeniem idei Bauhausu jako myśli nowoczesnej, ale modernistycznej.

Prosimy o nadsyłanie do 29 lutego tekstów o objętości maks. 15000 znaków (redakcja zastrzega sobie prawo do ich skracania, krótsze teksty oczywiście również są mile widziane, w specyficznych sytuacjach także przedruki) oraz zdjęć pojedynczych i cykli zdjęć w jakości do druku (300 dpi, szerokość zdjęcia min. 15 cm przy cyklach, min. 28 cm przy pojedynczych). Z racji objętości nie będziemy mieli możliwości publikacji cykli długich. Opublikowane zostaną oczywiście tylko wybrane zdjęcia i teksty. Publikacja w gazecie nie wiąże się z wynagrodzeniem, dajemy jednak możliwość zaprezentowania materiału w jedynej obecnie tego typu w Polsce gazecie – dystrybuowanej w wersji papierowej, na dodatek za darmo i w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy. Redaktorem numeru będzie Artur Rychlicki.

Prosimy o zgłoszenia (wraz z krótką notką o autorze) na adres kuba(at)gazeta-fotograficzna.org; pliki o większej objętości można wysyłać przez WeTransfer.

Publikacja numeru zaplanowana jest na połowę roku 2020. Z autorami/autorkami będziemy się kontaktować do połowy marca. Materiały, które nie będą opublikowane, oczywiście nie będą wykorzystywane przez nas w żadnym innym celu.

panele dyskusyjne

dyskusje o fotografii, vol. 9: czy zdjęcia architektury są kłamstwem?

Skomentuj
Columbus – fot. Elisha Christian

9 grudnia zaprosimy Was na kontynuację cyklu „Dyskusje o Fotografii w Kosmosie”. Ponownie spotykamy się w katowickim Kinie Kosmos, by obejrzeć film „Columbus” i porozmawiać o fotografii architektury i przestrzeni.

► 9 grudnia 2019 r. | 18:30

► Kino Kosmos | Sokolska 66 | Katowice

Cytując opis spotkania: „Czy wszystkie zdjęcia architektury są kłamstwem? Wydaje się, że nie może być inaczej, skoro głównym sposobem wyrażania się architektury, jej cechą dominującą i ją dookreślającą, jest bryła, trójwymiarowość i przestrzenność, a tymczasem fotografia jest z samej swojej zasady dwuwymiarowa. Uświadomienie sobie tego kłamstwa, czy też – by nie obrażać ostatecznie wszystkich fotografów – uproszczenia, przełożenia trzech wymiarów (a może czterech, bo przecież jeszcze jest trwanie w czasie) na dwa wymiary może być punktem wyjścia do dyskusji o naturze fotografii w ogóle. To pytanie będzie tym istotniejsze, że w swojej najbardziej rozpowszechnionej postaci – obrazowania ludzi w świecie – fotografia prawie zawsze »zawiera« architekturę, jakaś architektura na zdjęciu się znajduje, a często stanowi jego ramę kompozycyjną lub też po prostu tło.

W trakcie spotkania zobaczymy film »Columbus«, w którym architektura modernistycznego tytułowego miasteczka jest nie tylko kontekstem, ale także nośnikiem znaczeń i emocji.”

Wykład wprowadzający w spotkanie przedstawi, a zarazem dyskusję po filmie poprowadzi Jakub Dziewit – kulturoznawca i antropolog wizualny, autor m.in. książki „Aparaty i obrazy. W stronę kulturowej historii fotografii”. W rozmowie po filmie udział wezmą także Artur Rychlicki (fotograf, prowadzący warsztaty-fotograficzne.org) oraz Natalia Kaniak (filmoznawczyni, fotografka).

Czytaj dalej

wystawy fotograficzne

„matrioszka” – finisaż wystawy

Skomentuj
Zdjęcie główne - Barbara Woźniczka - finisaż - Matrioszka - warsztaty fotograficzne

W imieniu autorki zapraszamy na finisaż wystawy „Matrioszka”, na której to oglądać ciągle jeszcze można fotografie przygotowane przez Barbarę Woźniczkę.

— Kiedy? Sobota | 16.11 | 18:00

— Gdzie? Klub Pauza | Stolarska 5/3 | Kraków

Co Basia pisze o swoich zdjęciach pokazywanych w ramach wystawy? Posłuchajmy:

„Ciągle próbujemy oswoić rzeczywistość, kreować swoją wizję świata jako przeciwstawną do świata zewnętrznego, który swoim chaosem często przytłacza i onieśmiela. Te nasze wykreowane wizje świata – prywatne przestrzenie, ukryte, a jednocześnie, paradoksalnie, będące na widoku – całkowicie odbiegają od świata rzeczywistego, chociaż są jego immanentną częścią.

Chodząc z kąta w kąt odkrywamy w nich coraz więcej i więcej urokliwych, tajemniczych zakamarków, zupełnie zatracając poczucie czasu; Nie słyszymy zgiełku ulicy, jazgotu robót drogowych, czy rozmów taksówkarzy. Poprzez ład, jednolitość kolorystyczną, wręcz filmowy klimat, miejsca te sprawiają, że odnajdujemy momentalne wyciszenie, wyczuwamy całkowitą zmianę nastroju.

Te niepozorne budynki, niczym matrioszki, kryją w sobie różne światy – podobne, ale inne. Zastanówmy się, ile z nich jest jeszcze nieodkrytych? Może wystarczy poszukać ich chwilkę dłużej, pozwolić danemu miejscu odsłonić przed nami swoją kolejną twarz, ukrytą za delikatną woalką.”

Fotografie prezentowane na wystawie zostały wykonane w lipcu 2019 roku w Mołdawii i Naddniestrzu. Ich autorka, Barbara Woźniczka, jest fotografką z Zabrza, studentką PWSFTViT w Łodzi, a także wieloletnią uczestniczką naszych warsztatów.

Kuratorem wystawy jest Artur Rychlicki, krakowski fotograf i filozof, a także prowadzący warsztaty-fotograficzne.org.

panele dyskusyjne

dyskusje o fotografii vol. 7: fotografia cudzego cierpienia

Skomentuj

Fotograf wojenny

Na siódme spotkanie cyklu „Dyskusje o Fotografii” zaprosimy Was nie do naszej pracowni, a do katowickiego kina Kosmos. Dzięki współpracy z Instytucją Filmową Silesia Film możemy urozmaicić formułę spotkań, wzbogacając ją o pokaz dobranego do tematu spotkania filmu. Naszą najbliższą rozmowę oprzemy o film „Fotograf wojenny”.

Samo spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 28 października, o godzinie 18:30 we wspomnianym kinie Kosmos mieszczącym się w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 66.

Pozwólcie zacytować opis spotkania: „Fotografia towarzyszy wojnom od połowy XIX wieku – już wtedy fotografowano rozczłonkowane ciała i pola pełne trupów. Dzięki powszechnemu przekonaniu, że fotografia odsyła wprost do rzeczywistości, ludzkość mogła skonfrontować się z »widokami cudzego cierpienia« i przejść nad nimi do porządku dziennego. Już w drugiej połowie XIX wieku w prasie można było przeczytać o znieczulicy i słabych reakcjach na takie zdjęcia. Pomimo to rokrocznie tłumnie udajemy się na wystawy World Press Photo i oglądamy kolejne cykle zdjęć, a jeśli jakiś konflikt ma przebić się do naszej świadomości, to jedynie taki, który zostanie w odpowiedni sposób sfotografowany. Tą »odpowiedniość« zwykle wiąże się wprost z bliskością – nie bez przyczyny to właśnie najwybitniejszemu fotografowi wojennemu w historii, Robertowi Capie, przypisuje się słowa »jeśli twoje zdjęcie nie jest dobre, to znaczy, że nie byłeś wystarczająco blisko«. To fotoreporterskie »credo« w przypadku fotografii wojennej oznacza, że trzeba fotografować śmierć.

W trakcie spotkania zobaczymy »Fotografa wojennego« – dokumentalny film poświęcony jednemu z najwybitniejszych żyjących fotografów wojennych, Jamesowi Nachtweyowi, któremu kamera towarzyszy w trakcie pracy. Wykład wprowadzający do filmu, przedstawiający historię fotografii wojennej, poprowadzi Jakub Dziewit – kulturoznawca i antropolog wizualny, autor m.in. książki »Aparaty i obrazy. W stronę kulturowej historii fotografii«. W rozmowie po filmie udział wezmą także Artur Rychlicki (fotograf prowadzący warsztaty-fotograficzne.org) oraz Natalia Kaniak (filmoznawczyni, fotografka).”  Czytaj dalej

panele dyskusyjne

dyskusje o fotografii vol. 6: czarnobyl

Skomentuj
dyskusje o fotografii vol. 6: Czarnobyl

Miło nam zaprosić na szóste spotkanie z cyklu „Dyskusje o Fotografii” organizowanego przez stowarzyszenie-fotograficzne.org. Tym razem rozmawiać będziemy o fotografiach wykonywanych na terenie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia.

W trakcie spotkania odbędzie się także prezentacja i premiera najnowszego numeru naszej gazety-fotograficznej.org – w całości poświęconego Czarnobylowi.

— Kiedy? 1.10.2019, godz. 18.00
— Gdzie? stowarzyszenie-fotograficzne.org | Katowice, ul. Drzymały 9/6

Spotkanie jest otwarte, zapraszamy wszystkich pasjonatów fotografii!

Czego będzie dotyczyła rozmowa?

26 kwietnia 1986 roku w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej doszło do wybuchu, efektem którego skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar od 125 000 do 146 000 km² na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a ewakuowano i przesiedlono ponad 350 000 osób.

Można zauważyć, że w 2019 roku, dzięki serialowi wyprodukowanemu przez HBO, Czarnobyl stał się światowym popkulturowym fenomenem – być może najlepiej świadczą o tym pytania fanów, czy będzie drugi sezon [sic!]. Serial jednak w zasadzie postawił tylko kropkę nad i. Nawet przed jego premierą do teoretycznie zamkniętej Zony w ciągu jednego dnia potrafiło wjeżdżać kilkadziesiąt autobusów z turystami, a przy drodze z Kijowa do Czarnobyla co kilkanaście kilometrów stał nieczynny wojskowy pojazd ze znakami radioaktywności – w zasadzie chyba nie po to, żeby reklamować (bo przecież turyści widzą to już w trakcie wycieczki), tylko po to, by budować „klimat”. Wszyscy ci turyści na miejscu robią zdjęcia. Dziesiątki, setki tysięcy zdjęć.

W spotkaniu udział wezmą:

dr Wojciech Sternak (Uniwersytet Warszawski/ZPAF) – fotograf i kulturoznawca. Doktorat w dyscyplinie sztuk pięknych. W 2006 roku wydał pierwszy polski album o katastrofie czarnobylskiej „Cień Czarnobyla”. Od 2014 tworzy wielowątkowy cykl, w którym bada wzajemne wpływy podróży i fotografowania, wydany ostatnio jako album „Siedem dróg” nakładem Wydawnictwa ASP w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Fotografii i Genologii Dziennikarskiej na Uniwersytecie Warszawskim, Dyrektor Studium Fotografii ZPAF. Autor tekstów o fotografii oraz wystaw indywidualnych i zbiorowych, prowadzący warsztatów fotograficznych, czasem kurator.

Agnieszka Karpiel (Uniwersytet Śląski) – kulturoznawczyni, animatorka kultury, fotografka, doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego, koordynatorka Klub Filmowy Ambasada, współzałożycielka nieformalnej grupy Przestrzeń Otwarcia. W badaniach zajmuje się m.in. praktykami fotograficznymi w miejscach opuszczonych i postkatastroficznych, a także znaczeniem i funkcją fotografii w turystyce. W wolnych chwilach łapie nudną codzienność i przesiaduje w kinach.

Artur Rychlicki – artysta fotograf, wykładowca warsztaty-fotograficzne.org.

Całość wstępem poprzedzi oraz moderować będzie Jakub Dziewit.

Czytaj dalej